Welkom op de website van @The Avilflora Linedancers

The Aviflora Linedancers  

Click here to edit subtitle

Tijdens de dansles gelden er enkele regeltjes:

- Iedereen komt met dezelfde reden naar de les, om dansen aan te leren en voor plezier te maken. Dus niemand moet zichzelf meer voelen dan een ander, we zijn allemaal mensen.

- Er wordt niet gegeten , gedronken of gerookt op de dansvloer, wie zich daaraan niet kan houden, zal verzocht worden de dansvloer te verlaten.

- Laat iedereen de kans zich te concentreren , stoor dus je buurma of buurvrouw niet , let wel , eens lachen kan deugd doen, zolang het niet om uitlachen gaat.

- Een plaats die al ingenomen is op de dansvloer kan jij niet meer innemen , probeer dat dan ook niet. De dansvloer is van iedereen, NIEMAND heeft een vaste plaats.

- Wanneer er veel volk gelijk danst , probeer je bewegingsruimte dan te beperken door kleinere passen te nemen. Bij demo's is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat we op een kleine dansvloer terecht komen, ook dan danspassen verkleinen.

- Dans niet tegen de richting van de andere dansers in.

- Als de dans gedaan is , blijf dan niet op de dansvloer staan om te praten maar ga van de dansvloer om de anderen niet te hinderen.

- Wanneer je niet danst , doorkruis de dansvloer niet uit respect voor de anderen .

- In een grote(re) groep zijn discussies altijd mogelijk, we zijn een groep, dus iedereen heeft recht op een mening, ook al verschilt die soms van de mening van een ander. Heb respect voor elkander.

- Wanneer er problemen zijn MOET de dansleraar altijd als EERSTE op de hoogte gebracht worden van dergelijke problemen. Niet onderling beginnen 'roddelen', maar op een correcte manier de problemen afhandelen waar die er zijn.

- Geweld is ten strengste verboden op de dansvloer .

- Geen wapens binnen het lokaal, enkel op speciale gelegenheden

- Bij uitstappen, of aankopen die vanuit de clubkas komen, zal er met dergelijk puntensysteem bekeken worden wie in aanmerking komt van deze voordelen te genieten. Danslessen, uitstappen naar bals of andere evenementen, demo's, ... zullen hier allemaal betrekking bij hebben. Iemand die maar 1x naar de les komt in een halfjaar zal NIET evenveel van de 'loyale voordelen' kunnen genieten. Dit wordt dan bekeken! Dit spreekt vanzelf!
- Iedereen komt met dezelfde reden naar de les, om dansen aan te leren en voor plezier te maken. Dus niemand moet zichzelf meer voelen dan een ander, we zijn allemaal mensen.

- Er wordt niet gegeten , gedronken of gerookt op de dansvloer, wie zich daaraan niet kan houden, zal verzocht worden de dansvloer te verlaten.

- Laat iedereen de kans zich te concentreren , stoor dus je buurma of buurvrouw niet , let wel , eens lachen kan deugd doen, zolang het niet om uitlachen gaat.

- Een plaats die al ingenomen is op de dansvloer kan jij niet meer innemen , probeer dat dan ook niet. De dansvloer is van iedereen, NIEMAND heeft een vaste plaats.

- Wanneer er veel volk gelijk danst , probeer je bewegingsruimte dan te beperken door kleinere passen te nemen. Bij demo's is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat we op een kleine dansvloer terecht komen, ook dan danspassen verkleinen.

- Dans niet tegen de richting van de andere dansers in.

- Als de dans gedaan is , blijf dan niet op de dansvloer staan om te praten maar ga van de dansvloer om de anderen niet te hinderen.

- Wanneer je niet danst , doorkruis de dansvloer niet uit respect voor de anderen .

- In een grote(re) groep zijn discussies altijd mogelijk, we zijn een groep, dus iedereen heeft recht op een mening, ook al verschilt die soms van de mening van een ander. Heb respect voor elkander.

- Wanneer er problemen zijn MOET de dansleraar altijd als EERSTE op de hoogte gebracht worden van dergelijke problemen. Niet onderling beginnen 'roddelen', maar op een correcte manier de problemen afhandelen waar die er zijn.

- Geweld is ten strengste verboden op de dansvloer .

- Geen wapens binnen het lokaal, enkel op speciale gelegenheden

- Bij uitstappen, of aankopen die vanuit de clubkas komen, zal er met dergelijk puntensysteem bekeken worden wie in aanmerking komt van deze voordelen te genieten. Danslessen, uitstappen naar bals of andere evenementen, demo's, ... zullen hier allemaal betrekking bij hebben. Iemand die maar 1x naar de les komt in een halfjaar zal NIET evenveel van de 'loyale voordelen' kunnen genieten. Dit wordt dan bekeken! Dit spreekt vanzelf!